...

Firma Tallan Usługi BHP i PPOŻ oferuje Państwu usługi w zakresie opracowania i przygotowania dokumentacji kadrowej dostosowanej do potrzeb Państwa firmy:

 • Karty ewidencji czasu pracy, harmonogramy pracy,
 • Wzory wniosków o udzielenie czasu wolnego, urlopów,
 • Kwestionariusz osobowy, kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenia dotyczące uprawnień rodzicielskich,
 • Skierowania na badania wstępne, profilaktyczne,
 • Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne,
 • Świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • Korekta dokumentacji pracowniczej,
 • Doradztwo z zakresu spraw pracowniczych i dokumentacji kadrowej,
 • Regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, obwieszczenia,
 • Usługa jednorazowego założenia akt osobowych,

Przygotujemy dokumentację z zakresu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – obejmującą Politykę ochrony danych osobowych dostosowaną do potrzeb firmy, procedury przetwarzania danych osobowych, instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, stosowne regulaminy, rejestry czynności, upoważnienia do przetwarzania danych, wzory umów powierzenia danych osobowych podmiotom współpracującym z Państwa firmą. Przygotowana dokumentacja będzie dostosowana do Państwa potrzeb, a jednocześnie będzie zawierała wzory wprowadzonych dokumentów.


Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO - brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.

...
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Rozumiem